Trumfové eso české detektivky

V roce 1964 do české detektivky vstoupil knihou Poklad byzantského kupce detektiv bondovského střihu, kapitán Michal Exner. Jeho autorem je Václav Erben a nutno podotknout, že vytvořit a obhájit tuto bondovskou postavu v šedesátých letech minulého století určitě nebylo jednoduché.

Přestože se kulturní situace šedesátých let značně uvolnila, stále v naší kultuře platila velká omezení. Ta se týkala i detektivního žánru. Detektivka měla v socialistické společnosti vychovávat. Zločin do socialismu nepatřil, maximálně se mohlo poukazovat na drobné nešvary, které se ještě nepodařilo pokrokové společnosti vyřešit.

Kapitán Exner řešil vraždy a vůbec nevypadal jako příslušník SNB. Absolvent práv se zálibou v krásných autech a krásných ženách, dokonalý gentleman s kulturním rozhledem, vždy vybraně oblečen s nadhledem dráždil oficiální literární kritiku a okouzloval čtenáře.

Kapitán Exner jezdil ve staré mercedesce, vyznal se v drahém alkoholu, byl mírně drzý, hodně sebevědomý a celkově velmi sympatický. Realismus tehdejší české prózy se ale ústy literárních kritiků například ptal, kde na všechny výstřednosti Exner jako příslušník SNB bere peníze. Exnerův autor Václav Erben měl na podobné argumenty velmi chytrou odpověď: „Exner - to je pohádka.“

A čeští čtenáři si pohádky o Exnerovi opravdu oblíbili. Kapitán Exner si nezískal tolik příznivců jako rada Vacátko, jehož u nás znají i lidé, kteří příliš nečtou, ale poměrně velký čtenářský okruh si vytvořil. Dokonce i dnes, po více než padesáti letech od svého vstupu do literatury, má kapitán Exner podle webů věnujících se literatuře své velké obdivovatele, kteří vlastní celou sérii exnerovských detektivek a opakovaně se k nim vracejí.

Václav Erben zcela jistě patří k velkým autorům české detektivky. Svůj obdiv si získal především úctou ke klasické detektivce, kterou vidí jako šachovou partii. Děj jeho knih je velmi dobře promyšlen, vypravování je soustředěno na linii zločinu, čtenář si může být jistý, že vše v příběhu navzájem souvisí.

Typickým rysem Erbenových detektivek je také nadhled. Ve způsobu zpracování najdeme ironii, avšak Erbenova ironie neučinila z jeho detektivek parodii. Naopak. Jeho detektivky jsou opravdu napínavé a zajímavé, jdou po ději a zároveň i baví. Co víc si čtenář detektivek může přát?

V roce 1989 se stal Václav Erben prvním předsedou Asociace autorů české detektivky a je bezesporu zatím nesesazeným českým králem tohoto žánru. Jeho nástupce čtenáři české detektivky stále ještě neobjevili.

 


ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít