Soumrak lokálních jazyků

Nač různé jazyky, když může být jeden jediný? Naše nářečně bohatá společnost se jazykově zjednodušuje. Možná je ono jazykové zjednodušování výrazem unifikace našeho myšlení.

Jazyk se zjednodušuje, jednotlivé vrstvy ustupují tlaku unifikace. Tento tlak však vychází ze společnosti, z našeho chování a myšlení, jazyk jen reaguje. Z veřejné komunikace se vytratila spisovná čeština, zanikají i lokální jazyky. Užívání nářečí v běžné komunikaci se stává vzácností.

Nářeční skupiny jsou vázány na lokalitu, leckdy velmi malou. Současná společnost výrazně  narušila výlučnost malých lokalit, jejich teritoria jsou rozorána úbytkem pracovních příležitostí, absencí služeb a vzdělání, turistickým průmyslem a mediálním terorem, který je veden i jazykově. 

Nebývalého rozsahu  dosáhlo užívání obecné češtiny. V současnosti se jedná o nejdůležitější dorozumívací prostředek uživatelů českého jazyka. Děje se tak pravděpodobně proto, že obecná čeština ze všech vrstev našeho  národního jazyka nejlépe vyhovuje všeobecné tendenci k jednoduchému myšlení.

Průnik obecné češtiny je tak agresivní, že dokonce vytlačuje i v moravskoslezské oblasti tradiční jazykové jevy, donedávna ještě velmi živé. Výrazný vliv přisuzuji masivnímu sledování televizních seriálů a s tím souvisejícím životním stylem. Uživatelé jazyka denně několik hodin naslouchají primitivní obecné češtině a primitivnímu jazykovému obsahu nejrůznějších televizních seriálů a nevědomě ovlivňují své jazykové povědomí. A výsledek? Vulgarizace  každodenní komunikace, zánik lokálních jazyků, postupné zjednodušování jazyka a  s tím související další zjednodušování myšlení.

Tyto jevy však neprobíhají jen v češtině.

Je zvláštní, že současně s obrovským tlakem na zjednodušení jazykového dorozumění až na samotný základ vznikají po celé Evropě snahy o oživení zanikajících lokálních jazyků.

Nenastal čas na ono oživení i u nás?

Nejen hmotné památky a  přírodní krásy, ale i jazyk je součástí kulturního dědictví. Měli bychom ho  chránit a rozvíjet, proto se pokusím na příkladu jednoho lokálního jazyka  ukázat krásu a rozmanitost těchto malých jazyků a přispět tak k zamyšlení  nad tím, zda je nám opravdu lhostejné, zda tyto jazyky zaniknou, či nikoliv.


ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít