Slavné detektivky

Nezdá se, že by detektivka zanikala, naopak, její obliba snad i roste. Mám detektivky velmi ráda, a tak jsem o těch nejslavnějších napsala malý seriál. Dnes začínám malým úvodem, který je detektivce ještě velmi vzdálený, avšak cosi detektivního v něm přece jenom je.

Detektivní román spojuje román s tajemstvím a román kriminální. Román s tajemstvím nemusí být detektivní a román kriminální nemusí obsahovat rozluštění něčeho tajemného. 

Detektivka nevypravuje jen o zločinu. Pozornost je v detektivce upřena hlavně k metodě, jakou je odhalován viník, avšak správná detektivka musí být i tajemná a vzbuzovat při čtení napětí.

Zločiny jsou staré jako lidstvo samo, což dokládají příběhy ze starých bájí i z Bible. Až do 19. století se však zločiny objevovaly jen jako součást příběhů, tvořily epizody výpravnějších děl. Teprve v 19.století se zločin stal základem nového žánru. 

Předchůdcem detektivek se stal soupis slavných kriminálních případů, jehož autorem byl kněz, voják a posléze pařížský advokát de Pitaval

Kriminální případy v podání de Pitavala nebyly zpracovány do románové podoby a neobsahovaly vůbec žádné detektivní prvky. Přesto se staly velmi oblíbeným čtením. Pitaval sepsal 20 svazků kriminálních případů a jeho epigoni připsali po jeho smrti další na konečných 36 svazků. Všechny byly později přeloženy do němčiny i angličtiny a rozšířily se tak pocelé Evropě.

To jsme ale zatím pouze v 18. století, klasická detektivka se zrodila až později.

ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít