Procvič si prajzštinu 2

Studium  jazyků tříbí ducha. Tříbit podle slovníku znamená uvádět do dokonalejšího  stavu, zušlechťovat, zbavovat chyb a kazů. 

Zušlechťovat ducha, zbavovat ho chyb a kazů může nejen studium jazyků globálních, ale i studium jazyků lokálních, třeba jednoho ze slezských nářečí, prajzštiny. Zkuste si dnes sami porovnat češtinu a prajzštinu.

Přeji příjemné a úspěšné tříbení ducha!

  • Najdi  v textu prajzská slova:

murcek, šmudla, nabunčeny, podrážděný, stodoła, štědrý, dajny, taleř, tutaj, un, škrábnout se, vosa, umacany, vzadku, vidni se, polévka, anjeł, babrak, filajovy, létat, ponožka, čerstvý, fajny, dookoła, kolébka, uvijać se, šlauch, płachta

  • Přečti  nahlas, najdi rozdíl od českého hláskosloví:

słunko (slunce), dźeprem (teprve), płytky (mělký), dźuravy (děravý), bantovać (ponocovat, budit se ze spaní), źimny (studený), žułtek (žloutek)

  • Najdi dvojice slov, která znamenají  totéž

hładny, pořykać, křači, šoseja, smykać se, sedym, bravek, bo, roba, pokaličeny

zničený, sedm, ulice, prase, protože, hladový, žena, toulat se, pomodlit se, křoví

Řešení:

Prajzská  slova: murcek (šmudla), nabunčeny (naštvaný), stodoła, dajny (štědrý), taleř (talíř), tutaj (tady), un (on), umacany (ohmataný), vidni se (rozednívá se), anjeł, babrak (nešika), filajovy (fialový), fajny (pěkný, dobrý), dookoła (dokola), uvijać se (spěchat), šlauch (hadice), płachta (prostěradlo)

Dvojice  slov: hładny – hladový, pořykač – pomodlit se, křači – křoví, šoseja – ulice, smykać se – toulat se, sedym – sedm, bravek – prase, bo – protože, roba – žena, pokaličeny – zničený

ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít