NE

všem, kteří obhajují válku a respektují agresora. Válka, která prošla Hlučínskem, definitivně poznamenala celou moji tvorbu, už čtyřicet let pracuji na traumatu po předcích, kteří byli zneužiti diktátorským režimem k válečnému běsnění. Hlučínsko zničily frontové boje. Hluboké trauma si neseme ještě my, kteří jsme se narodili až dvacet let po válce. Válka je selháním politiky v Evropě.

"Byl to čas velkých divadel pro davy a my se jich ochotně a dychtivě účastnili. Kolektivní emoce je silnější než jakákoliv jiná droga, jednou ji okusíš a bažíš po ní, staneš se na ní závislý, chceš jí stále víc, stále znovu a znovu chceš prožít tu obrovskou euforii, kterou poskytuje dav. Jenže každá závislost má svůj rub. Závislost na kolektivní emoci vede k násilí, a to se stupňuje a stupňuje. Jednoho dne procitneš a nestačíš se divit tomu, jaká je z tebe troska. Třeseš se hrůzou, protože před prahem vlastního domu spatříš bestii válku. Válka je také velké divadlo, jenže když ji spatříš na prahu vlastního domu, veškerá dychtivost po kolektivní emoci je pryč. Už víš, že je to jen droga a že jsi chtěl žít čistý, jenže nic už se nedá vzít zpět. Velké divadlo žije svou vlastní energií a cenu zlata má střízlivost."

Eva Tvrdá: Očima vidět, 2019ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
Varování

Zavřít